Jeugd en gezin

  • Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Op het moment dat hier (tijdelijk) ondersteuning bij nodig is, kunt u op team ZO Someren rekenen.
  • Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl

Veilig Thuis: Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
  • Voor zowel mensen die zelf slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, een (mogelijk) slachtoffer kennen, of zelf geweld gebruiken
  • Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning
  • Veilig Thuis is gratis bereikbaar op telefoonnummer (0800) 2000. De lijn is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
  • Veilig Thuis Zuidoost-Brabant: www.veiligthuiszob.nl

Spoedeisende Zorg (SEZ), de crisisdienst van Jeugdbescherming Brabant

  • Iedereen kan in geval van crisis contact opnemen met Spoedeisende Zorg  (SEZ) via telefoonnummer (088) 0666 999
  • SpoedvoorJeugd is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
  • Kijk voor meer informatie op www.jeugdbeschermingbrabant.nl