Kinderopvang

 • Alle geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (bso’s), gastouders en gastouderbureaus in Someren staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
 • Kinderdagverblijven Norlandia, ZieZo en Korein Kinderplein verzorgen het peuterwerk in Someren
 • Op de kinderdagverblijven wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden
 • In het LRK staan ook de inspectierapporten van alle kinderdagverblijven, bso’s en gastouderbureaus

Kinderopvangtoeslag

Zelf gastouder worden

 • Als u zelf gastouder wil worden, neem dan contact op met een gastouderbureau (zie LRK)

Aanmelden LRK

 • Voor het aanmelden van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang bij het LRK, neemt u contact op met de gemeente
 • Tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor opname in het LRK:
  • voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau: € 938,00
  • voor gastouders (via gastouderbureau): € 530,00

Wijzigingen LRK