Scholen

In Someren zijn er scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs (bijzonder en openbaar) en een school voor voortgezet onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Bestuur

Bijzonder basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Bestuur

Voorgezet onderwijs

Bestuur

  • Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Postbus 574, 5000 AN Tilburg
    Tel. (013) 5955500
    E-mail: omo@omo.nl / www.omo.nl