Nieuws

Gemeentepagina 't Contact

17 januari 2019

De gemeente heeft een pagina in het huis aan huis verspreide weekblad 't Contact met interessante gemeentelijke informatie.

Eerste postcoderoosproject zonnepanelen is een succes

17 januari 2019

Het eerste postcoderoosproject is een succes! Op Sporthal de Postel zijn 294 nieuwe zonnepanelen geplaatst. In samenwerking met de gemeente Someren wil energie coöperatie ZummerePower deze panelen aan de burgers van Someren aanbieden door middel van...

Bezwaarschriftencommissie

16 januari 2019

Op donderdag 24 januari 2019 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren aan het Wilhelminaplein 1 en begint om 19.30 uur. Bezwaarschrift tegen het besluit van het...

Afvalstoffenheffing voortaan via Belastingsamenwerking Oost-Brabant

15 januari 2019

Vanaf dit jaar loopt de verrekening van de afvalstoffenheffing niet meer via Brabant Water maar via de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). Via de BSOB worden ook de andere gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting en het...

Ingetrokken aanvraag zonnepark Groeneweg

14 januari 2019

Op 20 november 2017 is een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark aan de Groeneweg in Someren-Heide. Er hebben twee informatieavonden in Someren-Heide plaatsgevonden en de gemeente is aan de slag gegaan om beleid vast te stellen...

Aanmelden leerlingen basisschool 2019-2020

10 januari 2019

De basisscholen in Someren en de gemeente Someren willen in onderlinge samenwerking u in de gelegenheid stellen uw kind, dat vóór 1 oktober 2020 4 jaar wordt aan te melden op een van de basisscholen in Someren. De Leerplichtwet geeft namelijk aan dat...

Uw verkeerskennis oppoetsen?

09 januari 2019

Jaarlijks organiseert Veilig verkeer Nederland afd. Someren de cursus “Oppoetsen en Bijtanken”. De cursus is bedoeld voor iedereen die deelneemt aan het verkeer en die zijn of haar weggezakte verkeerskennis op wil halen. De cursus wordt verzorgd door...

Marij Tinnemans Zùmmerse Mens 2018

08 januari 2019

Marij Tinnemans-van Zoggel is op maandag 7 januari jongstleden door Stichting Someren Natuurlijk benoemd tot Zùmmerse Mens 2018. Zij zet zich al jarenlang belangeloos in als vrijwilliger op diverse terreinen binnen de Somerense samenleving. Zij...

Gratis Speelochtend gaat door in 2019

04 januari 2019

Een lekkere bak koffie voor de ouders en kinderen die samen kunnen spelen. Dat is de speelochtend. De laatste weken komen er 3 tot 7 kinderen. Daarmee is de speelochtend een succes en wordt dit initiatief in 2019 met plezier voortgezet.   Open...

Geen huis-aan-huis verspreiding afvalkalender

20 december 2018

Dit jaar wordt de afvalkalender niet meer, zoals u gewend was, huis-aan-huis verspreid. De reden hiervoor is dat er een nieuw portaal (website) en app in ontwikkeling zijn, waarop u straks alle informatie over afval terugvindt. U kunt op uw computer,...