Buxusmotbestrijding oorzaak mezensterfte?

Geplaatst op woensdag 3 april 2019
Koolmees op een tak

De buxusmot is een ongewenste indringer die sinds 2007 in Nederland wordt aangetroffen. De soort breidt zich rap uit en zorgt voor enorme schade aan buxus. Veel particulieren proberen het probleem aan te pakken door de buxus te bespuiten. Nadat in het voorjaar van 2018 meer dan normale sterfte van jonge kool- en pimpelmezen in stedelijk gebied werd geconstateerd, rees het vermoeden van een relatie met de toename van de bestrijding van de buxusmot.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat mezen de rupsen van de buxusmot eten. In de onderzochte dode mezen uit stedelijk gebied werden 11 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen, bij de mezen uit bosgebied 4 verschillende middelen. Sommige bestrijdingsmiddelen zijn in gehaltes aangetroffen die giftig zijn voor vogels. Mezen zoeken hun voedsel in een gebied met een straal van slechts 28 tot 33 meter. Dit betekent dat het niet waarschijnlijk is dat de aangetroffen middelen afkomstig zijn uit landbouwgebieden. Omdat professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen nauwelijks is toegestaan, ligt het voor de hand dat de middelen zijn gebruikt door particulieren.

Gebruik geen (verboden) bestrijdingsmiddelen

Met het onderzoek is niet bewezen dat mezensterfte door bestrijding van de buxusmot wordt veroorzaakt. De onderzoekers geven wel aan dat bestrijding van insecten in stedelijk gebied mogelijk de oorzaak is van het hoge aantal bestrijdingsmiddelen dat er gevonden is. Wat daarbij opvalt is dat een deel van die middelen niet meer is toegestaan voor particulier gebruik. Dit komt wellicht omdat deze middelen jaren geleden zijn gekocht en nog in de schuur staan. Wij vragen u om terughoudend te zijn met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Kies bij voorkeur voor een dier- en milieuvriendelijk alternatief. Wanneer u ze toch wilt gebruiken, kijk dan in elk geval of de werkzame stoffen die erin voorkomen toegestaan zijn.

Alternatief buxusplant

Als alternatief voor de buxusplant, kan er gekozen worden voor de Japanse hulst (Ilex crenata). Deze lijkt heel veel op buxus, maar wordt niet aangetast door de buxusrups.