Expositie Bossche school en architect Jan de Jong in gemeentehuis

Geplaatst op donderdag 7 maart 2019
Het gemeentehuis van Someren aan het Wilhelminaplein

Van 18 maart tot 1 juli 2019 kunt u in het gemeentehuis een expositie bekijken over de Bossche school en architect Jan de Jong. Naast informatiepanelen over architect Jan de Jong en Bossche school zijn er ook foto’s te zien van bijzondere kunsttoepassingen. Beeldhouwer Niels Steenbergen heeft bijzondere ornamenten in het gemeentehuis gerealiseerd, bij de raadszaal zijn de stenen die de “Kardinale Deugden” voorstellen te zien.

Activiteiten

  • De expositie wordt geopend op maandag 18 maart a.s. om 15.30 uur door wethouder Louis Swinkels in het gemeentehuis
  • Op 9 april wordt er een lezing gehouden over de Bossche school. De lezing door Paul Bouw begint om 20.00 uur.
  • Op 13 april en 10 mei is er een rondleiding voor geïnteresseerden

Someren had eind jaren zeventig dringend behoefte aan een groot gemeentekantoor en Jan de Jong kreeg de opdracht het bestaande raadhuis uit te breiden. Hij liet weinig van de bestaande bouw heel, een groot gedeelte werd gesloopt en wat er overbleef werd ontdaan van alle neorenaissance trekken. De nieuwbouw werd niet saai en eentonig, maar door de hand van de meester van het plastisch getal werd het een gebouw waarin grote en kleine volumes een harmonieus samenspel aangaan.
Jan de Jong verwierf de opdracht nadat een commissie, mede gevormd door raadsleden, haar voorkeur uitsprak voor deze architectuur. Hij had aangetoond dat hij zich stevig had verdiept in de geschiedenis van het dorp Someren. Hij beschreef dat het dorpshart ontstaan was als een Frankische Plaetse, een driehoekige structuur waar straten samenkwamen en die enkele nederzettingen verbond. Al groeiende verloor Someren deze heldere structuur. Jan de Jong won het vertrouwen van Someren en het nieuwe gemeentehuis werd een feit.

Plastisch getal

Het plastisch getal is in de architectuur een speciale verhouding waarmee een hele reeks van met elkaar verbonden verhoudingen samenhangt. Deze verhoudingenleer is ontwikkeld door priester en architect Dom Hans van der Laan en verder doorontwikkeld door zijn leerling Jan de Jong.
Het gemeentehuis Someren is gebouwd volgens dit principe. Dat is ook duidelijk te zien in het interieur dat in zijn maten en verhoudingen precies klopt met het plastisch getal. Hans van der Laan en Jan de Jong zijn beiden exponenten van de zogenaamde Bossche school.
In de vitrines staan enkele voorwerpen en op het scherm voor de raadzaal is een film te zien over het huis waar de Jong gewoond heeft met zijn gezin, nu nog bewoond door zijn weduwe. De film wordt tijdens de expositie doorlopend vertoond.

Aanmelden opening, lezing en rondleiding

Op dinsdag 9 april is er een lezing over de Bossche school en Jan de Jong in de raadszaal van het gemeentehuis door architect Paul Bouw.
Op zaterdag 13 april en op vrijdag 10 mei, beide keren aanvang 10.30 uur, is er een rondleiding voor geïnteresseerden in het gemeentehuis in Someren door oud-medewerker Jos Verhoeven. Alle activiteiten, ook de opening op maandag 18 maart om 15.30 uur , zijn vrij toegankelijk. Wel graag van te voren aanmelden via i.vandeven@someren.nl.