Nieuwe wijkagent in Someren-Dorp

Geplaatst op woensdag 27 februari 2019
Wijkagent Dirk Lingg

Someren-Dorp heeft een nieuwe wijkagent, Dirk Lingg. Hij is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen Someren-Dorp. Hij is uw aanspreekpunt voor politie-aangelegenheden en de verbindende schakel tussen burgers en hulpverleningsinstanties. Hij signaleert criminaliteit en diverse problematieken en speelt hierin een handhavende of adviserende rol. De wijkagent is te bereiken via 0900-8844, via Instagram: @POL_Someren of via Facebook: Politie Deurne Asten Someren. U kunt ook op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten een contactformulier invullen. Dan neemt de wijkagent contact met u op. Bij spoedsituaties moet u bellen naar 112.

De huidige maatschappij vraagt om meer of andere vormen van burgerparticipatie. Het is aan ons allemaal om een vuist te maken tegen criminaliteit, zoals bijvoorbeeld ondermijning. Want als u iets verdachts ziet, maar u meldt het niet, kan de politie niets doen.

Meld Misdaad Anoniem

U kunt ook contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. Het meldpunt is te bereiken via tel. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Andere wijkagenten in Someren

•    Marianne van Kempen: Someren-Noord en Lierop
•    Iris Ramaekers: Het Loove, Someren-Eind en Someren-Heide