Nieuws

Nieuwe wijkagent in Someren-Dorp

27 februari 2019

Someren-Dorp heeft een nieuwe wijkagent, Dirk Lingg. Hij is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen Someren-Dorp. Hij is uw aanspreekpunt voor politie-aangelegenheden en de verbindende schakel tussen burgers en hulpverleningsinstanties....

Nieuwe ambulancepost in Asten

27 februari 2019

De nieuwe ambulancepost in Asten (Ommelseweg 69A) is eind 2018 in gebruik genomen. De verhuizing van deze post naar Asten ¡s onderdeel van het plan Spreiding en beschikbaarheid. Dit plan is door de GGD opgesteld en de uitwerking van het plan moet...

Ontwerp Structuurvisie en planMER A67

27 februari 2019

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd eind november 2018 overeenstemming bereikt over de te...

Afvalstoffenheffing voortaan via Belastingsamenwerking Oost-Brabant

26 februari 2019

Deze week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Vanaf dit jaar wordt hierin ook de afvalstoffenheffing meegenomen. Voorheen via Brabant Water Tot en met 2018 betaalde u via...

Beweegcoaches Laura en Anouk ondersteunen bij het vinden van een sport

25 februari 2019

Wilt u graag (meer) bewegen of sporten, maar vindt u het lastig een passende sport te vinden door uw beperking of chronische aandoening?  Uniek Sporten Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, ondersteunt zoveel mogelijk Brabanders bij...

Maak op donderdag 28 maart kennis met zelfhulp

21 februari 2019

Zelfhulp helpt! Maak je een moeilijke tijd door? Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem, gaat in eerste instantie naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren om ondersteuning te krijgen...

Bespaar op je verwarmingskosten

21 februari 2019

Nu we allemaal de verwarming aan hebben een aantal tips om te besparen op je verwarmingskosten. Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar je veel bent. Met een deurdranger gaan deuren automatisch dicht. Hiermee bespaar je gemiddeld...

Groote Hoeven klaar voor de start

20 februari 2019

De werkzaamheden in de toekomstige groene woonwijk Groote Hoeven in Someren zijn gestart. Aannemersbedrijf Vissers-Ploegmakers is op maandag 18 februari begonnen met het bouwrijp maken van het plan waarin 170 woningen zijn gepland. Een wijk met...

Voorkom inbraak!

20 februari 2019

De laatste weken is er een toename in het aantal woninginbraken in Someren. Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien waardevolle...

Buxusmotbestrijding oorzaak mezensterfte?

14 februari 2019

De buxusmot is een ongewenste indringer die sinds 2007 in Nederland wordt aangetroffen. De soort breidt zich rap uit en zorgt voor enorme schade aan buxus. Veel particulieren proberen het probleem aan te pakken door de buxus te bespuiten. Nadat in...