Aanslag gemeentelijke- en waterschaps belastingen

A female hand operating a calculator in front of a Villa house model

In februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van de gemeente van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Wist u dat BSOB de belastingtaak voor de gemeente uitvoert?

BSOB zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen heeft BSOB een WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BSOB. Er worden zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet gezet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in Someren.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Op www.bs-ob.nl vindt u meer informatie. Ook vindt u daar de Digitale Balie waar u veel zaken zelf kunt regelen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met BSOB via 088 – 551 0000. De medewerkers helpen u graag.

Ook ziet u uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) heeft BSOB een WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BSOB. De taxateurs werken hiervoor met computermodellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk onderstaande video of ga naar www.bs-ob.nl/WOZ.

Bekijk de video

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met BSOB via 088-551 0000 of kijk op www.bs-ob.nl. De medewerkers helpen u graag! U kunt ook zelf veel regelen via de Digitale Balie op www.bs-ob.nl. Daar kunt u inloggen met uw DigiD.

 

Meer informatie over WOZ / OZB.