• Home
  • Home
  • Nieuws
  • Drukte bij aanvragen vergunningen, verzoeken informatie en meldingen

Drukte bij aanvragen vergunningen, verzoeken informatie en meldingen

bouwtekening

Doorlooptijd vergunningaanvragen, meldingen en informatieverzoeken

De wetgeving ten aanzien van vergunningaanvragen voor bouwen, slopen en afwijken van beleidsregels is veranderd door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Veel bedrijven en burgers wilden graag hun aanvragen nog (laten) regelen onder de Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht (WABO) voordat deze plaatsmaakte voor de Omgevingswet.

Hierdoor zijn in de laatste weken van 2023 veel omgevingsvergunningaanvragen ingediend. De grote hoeveelheid aanvragen zorgen voor een langere doorlooptijd van de vergunningaanvragen en meldingen en voor een langere wachttijd bij informatieverzoeken.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet wenselijk is voor de voortgang van uw bedrijfsvoering of processen, maar vragen begrip voor deze situatie.

We doen wat op dit moment in onze macht ligt om zo efficiƫnt mogelijk de aanvragen te behandelen.

Meer informatie

Heeft u een aanvraag ingediend, wacht u al langer dan normaal op de afhandeling en bent u benieuwd naar de voortgang? Wij vragen u dan bij voorkeur om  te mailen naar gemeente@someren.nl onder vermelding van het zaaknummer van uw aanvraag. Onze excuses voor het eventuele ongemak.