Druk bezochte informatieavond Lierop-zuid

Weiland in Lierop

Maandag 10 oktober was de druk bezochte informatieavond over de plannen voor de toekomstige woonomgeving “Lierop-zuid”. Binnen de gemeente Someren en de kern Lierop is er een sterke behoefte aan meer woonruimte. Om hierin te voorzien heeft de gemeente grond verworven voor een nieuwbouwplan in het zuiden van Lierop. Daarnaast heeft een projectontwikkelaar een perceel verworven. Deze twee gebieden vormen samen het totale plangebied Lierop-zuid fase 1.

Na een woordje vooraf van Toon van den Hurk over de werkgroep wonen van Lierop, opende Wethouder Swinkels de avond. Na wethouder Swinkels blikte wethouder Kusters kort terug op het verwerven van de grond. Vervolgens lichtte projectleider Michel de Vocht het concept en de planning voor Lierop Zuid Fase 1 toe. Hierna kwam de woningbouwcorporatie WoCom (Jos van Liebergen) aan het woord die uitleg gaf over sociale woningbouw dat ook terugkomt in het plan Lierop-zuid. Dit werd opgevolgd door de presentatie van projectontwikkelaar Robert Hellings die het deelplan Lierop Buiten met veel middeldure “betaalbare” woningen toelichtte. Aan het einde van de avond konden de bezoekers nog vragen stellen. De PowerPointpresentatie van deze avond staat hieronder.

De illustraties en verdere inhoud van de presentatie is indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.