Gaashekwerk beschermt jonge boompjes en struiken in bossen

Geplaatst op donderdag 25 februari 2021
gaashekwerk in het bos

Op een aantal plekken in de bossen rond het Keelven en het Beuven worden momenteel gaashekwerken geplaatst. Dit gaashekwerk moet de pas geplante jonge bomen en struiken beschermen tegen reeën. De nieuwe aanplant was hard nodig omdat het oude bos de aanhoudende droogteperiodes van de afgelopen 3 jaar helaas niet heeft overleefd.

Wildbescherming heel belangrijk

De aanplant van de jonge voedzame loofsoorten valt vooral bij reeën in de smaak. Daarom is het plaatsen van gaashekwerk belangrijk. Anders vreten de reeën de pas geplante boompjes en struiken kaal of ze vegen met hun gewei tegen de jonge sprieten. Dat beschadigt de bomen en struiken zo erg dat ze niet kunnen uitgroeien tot mooie, waardevolle volwassen exemplaren. Afhankelijk van de snelheid waarmee de aanplant zich ontwikkelt is de bescherming ongeveer 10 à 15 jaar nodig. Daarna zijn de boompjes en struiken hoog genoeg en minder kwetsbaar en kan het gaashekwerk weg.

Op weg naar een gezonde bosbodem

De nieuwe aanplant maakt onderdeel uit van een POP3-herstelproject dat de gemeente Someren in dit bijzondere gebied realiseert. Dat gebeurt samen met Bosgroep Zuid Nederland, provincie Noord-Brabant en het ELFPO. Zo verbetert de biodiversiteit, kan het bos duurzaam herstellen en nemen ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie toe.  Op die manier werkt de gemeente Someren met verschillende maatregelen heel gericht aan het bos van de toekomst.

Er is bewust gekozen voor andere soorten dan er voorheen stonden. De aanplant bestaat volledig uit inheemse loofsoorten zoals de zoete kers, linde en de esdoorn. Deze soorten kunnen beter tegen droogte dan de bomen die er stonden en ze verbeteren de bodem met hun strooisel. Dit helpt tegen verzuring van de bodem. Bovendien zorgen ze voor meer variatie en structuur in het bos.

Zo kan er op termijn een mooi gemengd loofbos ontstaan dat niet alleen voor de planten en dieren een fijne plek is, maar ook voor de bezoekers aan het gebied.

Informatie over POP3-project

Meer informatie over het POP3-project is te vinden op de website bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland.

POP3 is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.