Helpt u mee het buitengebied mooier te maken?

Geplaatst op donderdag 4 februari 2021
bloemenveld

Heeft u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf*? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en beheer van bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d.

Bijdragen worden beschikbaar gesteld uit de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). Dit is een provinciale regeling waaraan ook gemeenten en waterschappen bijdragen. Met de regeling kunt u een bijdrage leveren aan een vergroening van het buitengebied. Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt de omgeving niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan bijvoorbeeld de patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen.

Interesse

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de veldcoördinator van de Peelregio, Martien Vinken. U kunt hem bereiken via tel. (06) 27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook de website van Brabants Landschap raadplegen: www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden.

* Bij een agrarisch bedrijf is dit het bouwvlak inclusief een zone van 10 meter en bij een burgerwoning de bestemming ‘wonen’ inclusief een strook van 10 meter daar rondom.