Mobiele luchtmeetstation naar Lierop

mobiel luchtmeetstation

Er wordt binnenkort in Lierop een mobiele luchtmeetstation van de provincie Noord-Brabant geplaatst. Dit luchtmeetstation treedt in werking in de eerste week van juli. Zo krijgt de gemeente en de inwoners meer inzicht in de luchtkwaliteit in het dorp. De resultaten van de meetperiode worden in april 2025 verwacht.

Luchtmeetstations provincie

Er zijn twee luchtmeetstations door de provincie in 2022 aangeschaft om uitvoering te geven aan de twee moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten. In het Bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’ is afgesproken om extra inspanningen te leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren. De mobiele meetstations meten gedurende vijf jaar op verschillende locaties de luchtkwaliteit.

Wat meten de meetstations?

De mobiele luchtmeetstations meten fijnstof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in onder andere meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit. Via www.brabantluchtmeet.net/ zijn de meetgegevens tijdens de meetperiode te volgen.

Meetverzoek Lierop

In Lierop werden drie aanvragen ingediend. Deze zijn gecombineerd tot één aanvraag. Vanuit de dorpscoöperatie, een bewoner uit het dorp en de gemeente zelf is de behoefte om inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit. Het mobiele luchtmeetstation wordt voor een halfjaar geplaatst in Lierop. De gekozen locatie ligt bij Indoor Curling Brabant in de Heesvenstraat. Over de resultaten van de luchtmetingen wordt u als inwoner later geïnformeerd.