Slootcontroles waterschap Aa en Maas

sloot

Nu we te maken krijgen met steeds extremer weer, is goed onderhoud van sloten en beken belangrijker dan ooit. Bij veel regen moet water via sloten snel afgevoerd kunnen worden om wateroverlast te voorkomen.

Ben jij eigenaar van een perceel waar een sloot doorheen loopt of aan grenst? Dan ben je verplicht deze sloot goed te onderhouden. Ieder jaar controleert waterschap Aa en Maas of het onderhoud goed is uitgevoerd. Deze slootcontrole, oftewel schouw, start vanaf dit jaar voortaan vanaf 15 november (in plaats van januari). Op deze manier wordt er samen aan voldoende en veilig water gewerkt.

Kijk op de site van waterschap Aa en Maas voor meer informatie, Check voor meer info over de schouw op www.aaenmaas.nl.