Verwijderen bomen in het bos rondom het Beuven

bos

Op dit moment worden er bomen verwijderd in de bossen rondom Beuven. Het doel hiervan is om meer soorten bomen te krijgen in het gebied en te zorgen voor een betere opbouw. Zo wordt er plaats gemaakt voor oudere en jonge bomen en voor de groei van kruiden en struiken. Door deze werkzaamheden krijgt bosverjonging van inheemse loof- en naaldhoutsoorten een kans. Hierdoor ontstaat afwisseling in hoog en laag, dichte en meer open gebieden waardoor de omgeving aantrekkelijker wordt voor verschillende planten en dieren. Ook voor de bezoeker wordt het gebied aantrekkelijker.

Resultaat

Door bomen te verwijderen in het bos krijgen andere bomen meer ruimte. De bomen die meer ruimte hebben kunnen beter groeien, worden dikker, sterker en vitaler. Gemarkeerde bomen worden verwijderd. Er komen verschillende open plekken in het bos. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker richting een bos met meer afwisseling in soorten bomen en met verschillende leeftijden. Ook is er meer afwisseling in openheid van het bos en meer afwisseling in diktes en hoogtes van de bomen.

Het werk

Een oogstmachine velt de bomen, haalt de zijtakken eraf en zaagt de boom in stukken. Deze stukken hout worden opgestapeld en naar een houtverwerkend bedrijf gebracht. De flora en fauna wordt niet vergeten. Wanneer er roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten zijn worden deze beschermd en gemarkeerd met rood/wit lint.

Planning

Het werk is al gestart en duurt tot en met december 2023. Het kan zijn dat u wat overlast ervaart tijdens uw wandeling in het gebied. Wij vragen hiervoor uw begrip.