Werkzaamheden woonrijp maken Brim IV Someren-Eind

Geplaatst op donderdag 14 april 2022
Esdoornstraat Someren-Eind

Rond half april wordt gestart met het woonrijp maken van Brim IV. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden de straten afgesloten voor het verkeer. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in juli 2022 gereed zijn.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken en weer aanbrengen van de bestrating, zowel rijbaan als trottoirs. De kolken worden verwijderd en opnieuw aangebracht. En ook worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de groenaanleg.

Fase 1: Esdoornstraat – Meidoornstraat

Dinsdag 19 april a.s. wordt begonnen aan het gedeelte van de Meidoornstraat tot aan de Esdoornstraat (huisnr. 39 t/m 47). Dit gedeelte is ongeveer 2 weken afgesloten.

Fase 2: Esdoornstraat - Vuurdoornstraat

Vervolgens wordt het deel tussen de Esdoornstraat en de Vuurdoornstraat aangepakt. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Fase 3: Vuurdoornstraat - Kampstraat

Als laatste is het gedeelte tussen de Vuurdoornstraat en de Kampstraat aan de beurt. Ook deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin juli 2022 gereed zijn. In het najaar wordt het groen aangeplant in deze straten.

Meer informatie

Direct aanwonende worden via een brief van de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Brim IV. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden de straten afgesloten voor het verkeer. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in juli 2022 gereed zijn.