Nieuwe woon-welzijn-zorgvisie vastgesteld

Foto genomen in de raadszaal van Someren waarop een tafel, stoelen en microfoons te zien zijn

De afgelopen jaren hebben er op het gebied van volkshuisvesting enorm veel veranderingen plaatsgevonden. Denk hierbij aan de steeds sterker wordende groei van het aantal inwoners, de vergrijzing, het toenemende tekort aan (betaalbare) woningen en de terugkerende rol van de overheid door o.a. de Woondeal. In die Woondeal hebben we de gemeenten in de regio afspraken gemaakt over de aanpak van het woningtekort.
Al deze veranderingen waren voor de gemeente Someren aanleiding om de Woonvisie - die in 2019 is vastgesteld - te actualiseren en tegelijkertijd uit te breiden met de thema`s wonen en zorg.


De gemeenteraad heeft de nieuwe woon-welzijn-zorgvisie op donderdag 4 juli vastgesteld.
De visie heeft diverse doelen. In de eerste plaats is hij bedoeld als langetermijnvisie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En daarnaast vormt het een basis voor de samenwerking met onze partners en onze inwoners.


Meer lezen?

Bent u benieuwd wat er in de woon-welzijn-zorgvisie staat? Bekijk de visie (pdf, 935 kB) .