Bedrijfsafval

  • Bedrijven moeten zelf hun afval afvoeren. U kunt daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf
  • U kunt als bedrijf aan de gemeentelijke huisvuilophaaldienst meedoen als uw afvalstoffen wat betreft samenstelling vergelijkbaar zijn met die van een particulier huishouden. U betaalt dan reinigingsrecht
  • U betaalt een vast bedrag per maand aan reinigingsrechten (€ 10,50 per perceel) en daarnaast een bedrag per aangeboden kliko met afval

Betaling

  • De reinigingsrechten worden opgelegd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U ontvangt hiervoor (meestal) in februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen
  • In 2019 betaalt u alléén een voorschot voor het vastrecht
  • De afrekening van het werkelijk aantal ledigingen van containers in 2019 vindt plaats bij de gecombineerde aanslag 2020

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: 088 - 551 0000

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen

Kosten

Overzicht kosten bedrijfsafvalinzameling
Inhoud container Soort afval Prijs
140 liter restafval € 10,50
140 liter gft-afval € 1,00
240 liter restafval € 18,00
240 liter gft-afval € 1,70