Bedrijfsafvalinzameling

  • Bedrijven moeten zelf hun afval afvoeren. U kunt daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf
  • U kunt als bedrijf aan de gemeentelijke huisvuilophaaldienst meedoen als uw afvalstoffen wat betreft samenstelling vergelijkbaar zijn met die van een particulier huishouden. U betaalt dan reinigingsrecht
  • U betaalt een vast bedrag per maand aan reinigingsrechten (€ 6,60 per perceel) en daarnaast een bedrag per aangeboden kliko met afval

Betaling via waternota

  • De reinigingsrechten vindt u op de waternota van Brabant Water NV (u betaalt dus niet rechtstreeks aan de gemeente)
  • U betaalt jaarlijks een voorschot. Bij de afrekening van het waterverbruik (in maart) krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijk aantal ledigingen van containers

Kosten

Overzicht kosten bedrijfsafvalinzameling
Inhoud containerSoort afvalPrijs
140 literrestafval€ 8,50
140 litergft-afval€ 1,00
240 literrestafval€ 14,90
240 litergft-afval€ 1,70
40 literrestafval€ 3,20