Niet-ingezetenenbelasting

  • U betaalt belasting als u personen laat overnachten en hier een vergoeding voor vraagt en die niet zijn ingeschreven in het BRP (bijv. toeristen, arbeidsmigranten)
  • U betaalt per persoon per nacht € 1,25
  • Via toegezonden aangiftebiljet dient u jaarlijks het aantal overnachtingen van voorgaand jaar door te geven
  • Indien u geen formulier heeft ontvangen en niet-ingezetenen heeft gehuisvest bent u verplicht dit formulier op te vragen bij de gemeente
  • Als u een overnachtingsplaats begint moet u dit melden bij de gemeente