Reclame

Handelsreclame

Flyeren

  • Voor flyeren heeft u geen vergunning nodig
  • U moet zich houden aan de volgende algemene regels:
    • u mag met het flyeren niet de orde verstoren en het flyeren mag niet als opdringerig of hinderlijk worden ervaren
    • u moet de gebruikte locatie na afloop van het flyeren schoon en in de oorspronkelijke staat achterlaten
    • u moet eventuele aanwijzingen van met opsporing en/of toezicht belaste personen opvolgen

Tijdelijke aankondigingsborden

  • Het plaatsen is toegestaan voor evenementen en activiteiten die in Someren plaatsvinden of een sterke regionale betekenis hebben
  • U dient zich te houden aan algemene regels