Reclame

Handelsreclame

Flyeren

 • Voor flyeren heeft u geen vergunning nodig
 • U moet zich houden aan de volgende algemene regels:
  • u mag met het flyeren niet de orde verstoren en het flyeren mag niet als opdringerig of hinderlijk worden ervaren
  • u moet de gebruikte locatie na afloop van het flyeren schoon en in de oorspronkelijke staat achterlaten
  • u moet eventuele aanwijzingen van met opsporing en/of toezicht belaste personen opvolgen

Tijdelijke aankondigingsborden

 • Het plaatsen is alleen toegestaan voor evenementen en activiteiten die in Someren plaatsvinden
 • U dient zich te houden aan algemene regels (pdf, 110 kB) 

Komborden

 • Wilt u uw evenement ook vermelden op de komborden? Ga dan naar www.somerennatuurlijk.nl en vul daar het aanmeldformulier in