Lintjesregen 2019

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen zes inwoners van Someren vandaag een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere inzet voor de samenleving. Drie personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en eveneens drie mensen ontvingen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Dilia Blok reikte de onderscheidingen vanochtend uit in de raadzaal van het stadhuis.

Riky Peeters, Joost van den Heuvel en Broer Hilverda werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Frans van Eijk, Fokko Keun en Martien Kusters.

Namens de gemeenteraad en het college van B&W feliciteert de gemeente Someren alle gedecoreerden nogmaals hartelijk.

De heer F.H.M. van Eijk (1946) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dhr van Eijk

De heer Van Eijk zet zich al vele jaren in voor de gemeenschap. Het zwaartepunt van zijn activiteiten ligt op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Hij is in totaal zo’n 65 keer afgereisd naar een ontwikkelingsland om daar het midden- en kleinbedrijf te versterken in de sector “brood en banket”. Hij heeft zijn kennis en ervaring willen delen met anderen en mede dankzij zijn adviezen en hulp heeft hij het mogelijk gemaakt deze sector in diverse landen te verbeteren en te ontwikkelen. Ook nodigde hij regelmatig jonge bakkers uit om naar Nederland te komen voor een stageplek. Daarmee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan armoedebestrijding.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2018-heden: Vrijwilliger bij Swiss Contact
Swiss Contact zet zich in om ondernemers in ontwikkelingslanden op te leiden. De heer Van Eijk is voor deze stichting naar een bakkerij in Nepal afgereisd.

1995-2018: Senior Expert bij PUM Netherlands
PUM richt zich op versterking van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. De heer Van Eijk heeft zo’n 65 missies van 2 à 3 weken voor PUM uitgevoerd, allen op geheel vrijwillige basis. De heer Van Eijk is bij PUM altijd een zeer gewaardeerd expert geweest, met een grote vakbekwaamheid en kundigheid.

1985-heden: Vrijwilliger bij Paardensportvereniging Someren-Eind
De heer Van Eijk organiseerde ponykampen, inclusief de fietstochten en de catering. Momenteel verzorgt hij nog mede de jaarlijkse dropping van de vereniging. Daarnaast verricht hij hand- en spandiensten bij concoursen.

1966-heden: Vrijwilliger bij buurtvereniging Drakenschans te Someren-Eind
De heer Van Eijk heeft diverse fietstochten uitgezet en menig barbecue geregeld voor de buurtvereniging. Hij is altijd bereid te helpen waar nodig, ondersteunt bij de catering en staat met raad en daad terzijde.

De heer A.H.S.L. (Joost) van den Heuvel (1960) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joost van den Heuvel

De heer Van den Heuvel zet zich al vele jaren in voor de gemeenschap. Hij is een goede organisator, weet anderen te motiveren en treedt vaak op als mentor. Hij is vernieuwend, altijd in voor nieuwe ideeën en weet van aanpakken. Bovendien is hij een uitstekend presentator. Hij is een trouw vrijwilliger en men kan altijd op hem bouwen.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2017: Vrijwilliger bij toneelvoorstelling “Het dagboek van Anne Frank”
In 2017 heeft toneelvereniging Crescendo een indrukwekkende voorstelling opgevoerd “Het Dagboek van Anne Frank”. De Ruchte was vele malen uitverkocht en de recensies waren vol lof. De heer Van den Heuvel is geen lid van Crescendo, maar hij heeft aan dit project een grote bijdrage geleverd. Vele uren heeft hij besteed aan voorbereiding, begeleiding en het verlenen van hand- en spandiensten. Hij was bij alle uitvoeringen aanwezig en ontving het publiek.
Naar aanleiding van dit toneelstuk heeft er in de bibliotheek Someren een tentoonstelling plaatsgevonden "De kracht van het persoonlijk verhaal 1940-1945", een tentoonstelling met persoonlijke verhalen van onderduikers uit de regio, ondersteund met foto's en attributen. De heer Van den Heuvel was aanspreekpunt voor de tentoonstelling en heeft een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan. De tentoonstelling trok vele bezoekers, waaronder scholen en veteranen

1996-heden: Vicevoorzitter Oranjecomité Someren-Dorp
De heer Van den Heuvel is actief betrokken bij de voorbereidingen op Koningsdag en stuurt vrijwilligers aan. Op de dag zelf is hij al vroeg aanwezig om mensen welkom te heten en de kindermarkt in goede banen te leiden. Tijdens de aubade treedt hij op als presentator.

1994-heden: Vrijwilliger en bestuurslid bij carnavalsvereniging De Meerpoel
In 1995 was de heer Van den Heuvel Prins Carnaval bij De Meerpoel. Sindsdien is hij op verschillende terreinen actief binnen de vereniging. Zo was hij secretaris en penningmeester van de Prinsengarde, is hij mede-organisator van de jaarlijkse activiteit op Prinsjesdag en van Reundje Meerpoel en neemt hij deel aan de zaonikavonden.  Hij had zitting in het bestuur van de vereniging en heeft in die tijd vooral het jeugdcarnaval een boost gegeven. Vele jaren had de heer Van den Heuvel zitting in de prinsenkeuzecommissie en hij ondersteunde 13 jaar het Prinsenpaar.

1986-heden: Vrijwilliger bij Joek Someren
Joek organiseert de jaarlijkse Kennedymars in Someren. In het verleden heeft het Joek vele jaren op de inbreng van de heer Van den Heuvel mogen rekenen. De laatste jaren treedt hij meer op de achtergrond, maar tijdens het Kennedyweekend is hij altijd aanwezig en springt bij waar nodig.

De heer M.J. (Broer) Hilverda (1939) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Broer Hilverda

De heer Hilverda is in 1950 op 5-jarige leeftijd lid geworden van voetbalvereniging SV Someren. Door een zware blessure in 1965 moest hij met actief voetbal stoppen. Sinds die tijd heeft hij zich vol overgave als vrijwilliger ingezet voor de voetbalclub. Een groot deel van zijn tijd heeft hij aan de voetbalclub gegeven en mede door zijn enorme inzet is de club gegroeid tot wat deze nu is: een grote voetbalvereniging in Someren, met ook leden van buiten Someren-Dorp, die verbindt en volop plezier geeft aan de leden.

Een opsomming van zijn verdiensten voor SVS:

1991-heden: Lid en adviseur VUT-ploeg SV Someren
Deze club van ongeveer 20 ouderen is iedere dinsdag aanwezig om allerlei klusjes op en rond het sportpark te doen. Ieder lid heeft zijn eigen specialiteiten en samen zorgen zij ervoor dat het park er schoon, goed onderhouden en aantrekkelijk bij ligt. Ook het sociale aspect van deze dinsdagochtenden is belangrijk. De binding met de club blijft, ook als leden niet meer actief kunnen deelnemen. De heer Hilverda begeleidt de vrijwilligers en adviseert in hun werkzaamheden. Ook weet hij de leden steeds opnieuw te motiveren en bij elkaar te houden.

1990-heden: Voetbaltrainer voor 5/6 jarigen. De heer Hilverda verzorgt de voetbaltrainingen voor de allerkleinsten. Het betreft de wekelijkse voorbereiding en het verzorgen en leiden van de volledige training.

De heer Hilverda weet als geen ander hoe de kinderen enthousiast te krijgen en te houden voor het voetbalspel. Omgang met de kinderen gaat hem heel gemakkelijk af. Wekelijks zien de kinderen uit naar de training. 1x per jaar is er ook de alom geprezen diploma-uitreiking die in 2019 voor de 5e keer met succes zal plaatsvinden.

1990-heden: Adviseur voetbaltechnische commissie SV Someren
De heer Hilverda is adviseur van de voetbaltechnische commissie ten aanzien van de ontwikkeling van jeugdspelers.

Ook vóór 1990 was de heer Hilverda erg actief binnen SVS. Zijn verdiensten in die periode:

 • Mede-oprichter clubblad en lid van de redactie (1971-1973)
 • Mede-oprichter en secretaris veteranenafdeling (1965-1978)
 • Secretaris materiaal- en terreincommissie (1965-1973)
 • Secretaris juniorenafdeling (1978-1982)
 • Secretaris seniorencommissie (1983-1986)
 • Secretaris hoofdbestuur (1982-1987)

De heer F. (Fokko) Keun (1945) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Fokko Keun

De heer Keun heeft zich als bestuurslid op diverse terreinen ingezet. Tot zijn pensioen in 2010 lagen zijn verdiensten met name bij VNO-NCW, de Algemene Werkgeversvereniging en bij diverse organisaties met betrekking tot onderwijs. De laatste jaren heeft hij zich vooral ingezet voor Sociaal Cultureel Centrum De Ruchte , Cultuurcentrum Martien van Doorne, Museum Klok & Peel en diverse stichtingen op het gebied van welzijn. Zijn bestuurlijke kwaliteiten worden alom geprezen. Met name zijn creativiteit bij het zoeken naar kansen en oplossingen, zijn rust op momenten dat dat nodig is, zijn kritische houding en zijn besluitvaardigheid hebben een bijdrage geleverd aan de professionalisering van het bestuur van de verschillende organisaties.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2010-heden: Voorzitter DB en AB Museum Klok en Peel
De heer Keun leidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de huidige bestuurlijke structuur en aan de  opzet van een gestructureerd personeels- en vrijwilligersbeleid. In Nederland wordt het model dat hij tot stand bracht als voorbeeld gezien voor kleine en middelgrote musea die grotendeels draaien op vrijwilligers. Ook stond hij aan de wieg van een nieuw systeem van collectiebeheer, registratie en kwaliteitscontrole.  

2007-heden: Voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Ruchte
Als vrijwilliger vervult de heer Keun al ruim 10 jaar een zeer belangrijke rol bij De Ruchte. Als voorzitter van het bestuur zijn er onder zijn leiding veel successen geboekt en heeft hij de organisatie in moeilijke tijden vakkundig en vastberaden op koers weten te houden. Het "Ruchte-model" is zo succesvol dat dit als voorbeeld werd gebruikt voor andere culturele centra, o.a. in Deurne, Geldrop, Horst ad Maas, Heerde en Heeze.


2016-2017: Interim-voorzitter van Cultuurcentrum Martien van Doorne

De heer Keun heeft als ad interim-voorzitter een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van het Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Zijn kennis, ervaring en tijd heeft hij ingezet om deze organisatie door een lastige periode te helpen.

2003-heden: Actief bij Stichting Markant in Nuenen

De Stichting Markant is in 2003 opgericht met als doel een deurenfabriek te starten in Addis Abeba in Ethiopië.  De heer Keun startte als adviseur  en werd in 2009 bestuurslid. Hij was verantwoordelijk voor het aantrekken van personeel. Ook heeft hij altijd een krachtige inbreng gehad ten aanzien van strategische aspecten. Verder is hij enkele keren naar Ethiopië gereisd voor overleg. In 2014 is de heer Keun voorzitter van de stichting geworden en nog altijd zet hij zich vol overgave in voor het realiseren van het doel van de stichting.

2006-2013: Vice-voorzitter Stichting Onis Asten-Someren
De heer Keun is vanaf de start van Onis Welzijn in 2006 tot september 2013 voorzitter van het bestuur geweest. Hij leidde vergaderingen to the point, legde verantwoordelijkheden daar waar ze horen en bepaalde op hoofdlijnen het beleid. In deze periode was de heer Keun ook voorzitter van dienstencentrum De Beiaard in Asten.

1999-2010: Lid AB, DB en SER namens VNO-NCW
1995-2010: Lid Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur, Vicevoorzitter Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) en Voorzitter AWVN

1984-2004: Actief bij diverse organisaties met betrekking tot onderwijs

De heer M.C.M. (Martien) Kusters (1947) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Martien Kusters

De heer Kusters is maatschappelijk betrokken en actief als vrijwilliger. Hij zet zich altijd vol overtuiging in voor Someren en met name voor de leefbaarheid in de kleine kern Lierop. Vooral zwakkeren in de samenleving hebben zijn aandacht en hij probeert op alle fronten mensen te ondersteunen die het moeilijk hebben. De lijst van verenigingen, stichtingen en lokale initiatieven waaraan hij een bijdrage heeft geleverd is groot. Altijd is hij bereid zijn deskundigheid in te zetten voor weer een nieuw project.

Een opsomming van zijn verdiensten:

2014-heden: Actief bij Dorpscoöperatie Lierop Leeft!
De heer Kusters is mede initiator en voorzitter van de Dorpscoöperatie Lierop Leeft! Doel van de coöperatie is om in het kader van de decentralisatie van overheidstaken en bezuinigingen de zorg en de leefbaarheid van de inwoners van Lierop te behouden. De coöperatie werd begin 2015 opgericht en de heer Kusters werd voorzitter van het bestuur. In deze rol stuurt de heer Kusters mede de werkgroepen Zorg, Wonen, Jeugd, Dienstverlening en Opgroeien en Jeugd aan. Hij is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Momenteel is hij in het bijzonder actief bij het realiseren van een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor mensen met dementie. De heer Kusters vertegenwoordigt de dorpscoöperatie in het Platform Dorpscoöperaties ZO-Brabant. Tevens is hij adviseur van de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid Nederland.

Lierop Leeft is een bijzonder initiatief op lokaal niveau. Het is zó bijzonder dat in maart jongstleden Zijne Majesteit de Koning naar Lierop is gekomen om geïnformeerd te worden over dit initiatief.

2011-heden: Actief voor Fanfare St. Willibrordus Lierop
Van 2011 tot 2017 was de heer Kusters voorzitter van het bestuur van de fanfare. Hij was een betrokken bestuurder, met veel aandacht voor het lief en leed van alle  leden. In 2012 en 2016 was de heer Kusters voorzitter van de projectgroep Lierop Live.  Momenteel is de heer Kusters nog als Commissaris verbonden aan de vereniging en is hij vaak betrokken bij de voorbereidingen voor een uitruk of optreden. Tijdens optredens is hij altijd aanwezig. De voorbereidingen voor de nieuwe show Lierop Live in 2020 starten nu weer op. Ook bij de organisatie van deze show is hij weer nauw betrokken.

2010-2014: Voorzitter Wensambulance Brabant
Wensambulance Brabant biedt terminaal zieke mensen de mogelijkheid om nog een keer met een ambulance ergens naar toe te gaan. De heer Kusters was, vooral op bestuurlijk niveau, betrokken bij de oprichting van deze stichting en is tot 2014 voorzitter geweest. Als voorzitter bezocht hij de Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en had o.a. overleg met de landelijk inspecteur van Volksgezondheid.

Sinds 1967: Vrijwilliger bij diverse organisaties
Het is ondoenlijk een compleet overzicht te geven van zijn inzet als vrijwilliger. Een greep hieruit:

 • Sportleider en cultureel leider KPJ afdeling Lierop
 • Bestuurslid Stichting Samenlevingsopbouw Someren
 • Bestuurslid basisschool ’t Rendal in Lierop
 • Bestuurslid parochie H. Naam Jezus in Lierop
 • Bestuurslid Henricusgesticht Lierop
 • Coördinator project IDOP (Integraal Dorp OntwikkelingsPlan)
 • Voorzitter bestuur politieke groepering Lieropse Lijst
 • Lid College van Advies Varendonck College
 • Vrijwilliger bij Stichting Belangengroep Lierop

Van 1994 tot 2010 was de heer Kusters wethouder Sociale Zaken, Welzijn, Cultuur en Sport van de gemeente Someren. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en sociale gevoel maakte hem geliefd bij velen. Hij zette zich vooral in voor hen die buiten de boot vielen of dreigden te vallen, voor vrijwilligers, voor mantelzorgers. Gedurende zijn wethouderschap werd o.a. de nieuwe Ruchte gebouwd, werden De Einder, De Bunt en De Vurherd verbouwd, kwam er OJC Comeet, werd OJC Nirwana verbouwd, kwam er een nieuwe zorgvoorziening Sonnehove en een atletiekbaan op De Potacker. Martien Kusters zette zich in voor de komst van een nieuw clubgebouw voor Jong Nederland Someren-Heide en voor beter ambulancevervoer in de gemeente Someren. Vanuit zijn functie was hij ook regionaal bestuurlijk actief.

Mevrouw H.J.A. (Riky) Peeters-van der Schouw (1948) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Riky Peeters

Mevrouw Peeters zet zich al vele jaren in voor de leefbaarheid in de kleine kern Lierop. Zij is zeer betrokken bij het wel en wee van de Lieropse mensen en draagt met name ouderen een warm hart toe. Hoort zij hier of daar van een knelpunt dan zal zij er alles aan doen om de juiste persoon of organisatie te benaderen om zo te proberen tot een oplossing te komen. Zij is betrokken en volhardend en daardoor weet zij veel dingen te bereiken.

Een opsomming van haar verdiensten:

2000-heden: Vrijwilliger bij Zummers Triduüm

Mevrouw Peeters is volop betrokken bij de jaarlijkse voorbereidingen. Zo stelt zij mede de gastenlijst voor Lierop op, gaat op huisbezoek om mensen uit te nodigen, regelt vervoer en zoekt naar vrijwilligers. Om de paar jaar vindt het Triduüm plaats in Lierop. Dan is mevrouw Peeters ook betrokken bij het regelen van het programma, de locatie, de lunch enz. Tijdens het 3-daags evenement is mevrouw Peeters steeds aanwezig voor hand- en spandiensten.

2000-heden: Vrijwilliger bij Dorpscoöperatie Lierop Leeft

In 2010 is binnen Idop de werkgroep Welzijn en Zorg opgezet. Mevrouw Peeters is lid van deze werkgroep geworden en met name voor de bewoners van Henricushof heeft zij veel activiteiten opgezet (zoals bloemschikken, wandelactiviteiten en jeu de boules). Ook helpt zij altijd met de uitvoering. Met name het bloemschikken regelt zij van a tot z. Zij werft deelnemers, zoekt begeleiders, verzorgt de catering, helpt bij het verzamelen van materialen en zet alles klaar en ruimt alles op.
Ook op het gebied van het verbeteren van veiligheid voor ouderen is zij actief. Zij probeert in overleg met gemeente en met inwoners van Lierop de veiligheid te verbeteren (zoals de verbetering van voetpaden voor rollator-gebruikers).

1985-heden: Vrijwilliger bij Goede Doelen Acties Lierop

Sinds ongeveer 1985 is mevrouw Peeters betrokken bij diverse collectes die ieder jaar gehouden worden.
Tot 2012 werd iedere collecte individueel gehouden. Mevrouw Peeters is bij bijna alle collectes organisatorisch betrokken geweest en heeft als collectante vele routes gelopen. In 2012 is er een initiatief opgestart om één keer per jaar een gebundelde collecte te organiseren voor lokale en landelijke doelen. Mevrouw Peeters heeft aan de wieg gestaan van dit initiatief en het is een groot succes geworden. Deze aanpak is later overgenomen in heel Someren, ook daar met veel succes.

2000-2009: Voorzitter Katholieke Vrouwenbond Lierop
Mevrouw Peeters bereidde vergaderingen voor, organiseerde lezingen en workshops over tal van interessante onderwerpen. Zij zorgde voor presentjes bij feestelijke momenten, bezocht zieken en organiseerde het jaarlijks uitstapje. Ook onderhield zij contacten met lokale en landelijke bondsleden. Helaas liep het ledenaantal terug en daarom is de KVB afdeling Lierop in 2009 opgeheven.