Attestatie de vita

  • Internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt
  • U kunt dit alleen persoonlijk aanvragen
  • Maak van tevoren een telefonische afspraak (0493) 494 888
  • Breng een geldig legitimatiebewijs mee en de originele brief van het pensioenfonds waarin hierom gevraagd wordt

Gebruik in Nederland

  • Heeft u het bewijs van in leven zijn alleen voor gebruik in Nederland nodig, dan volstaat in veel gevallen een uittreksel BRP. U kunt dit online aanvragen of persoonlijk bij de gemeente op afspraak