Beperking gegevensverstrekking

  • U kunt een beperking van de verstrekking van uw persoonsgegevens aanvragen
  • De gemeente verstrekt uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) dan niet aan derden 
  • U hoeft geen reden te geven
  • Als u verhuist hoeft u niet opnieuw een verzoek tot beperking van uw persoonsgegevens aan te vragen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak en breng een geldig legitimatiebewijs mee

Voor wie?

  • U kunt alleen voor uzelf en voor uw kinderen tot 16 jaar beperking gegevensverstrekking aanvragen
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf beperking gegevensverstrekking aanvragen

Uitzonderingen

  • De gemeente is verplicht om gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak. Hiervoor kunt u geen beperking gegevensverstrekking aanvragen