Geheimhouding persoonlijke gegevens

  • U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen
  • De gemeente verstrekt uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) dan niet aan derden
  • Direct online aanvragen met DigiD
  • U hoeft geen reden te geven
  • Bij verhuizing hoeft u niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding aan te vragen

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak en breng een geldig legitimatiebewijs mee

Voor wie?

  • U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen
  • Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen

Uitzonderingen

  • In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven. Gemeente is verplicht om gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak