Uittreksel burgerlijke stand

  • Schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden
  • Aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond
  • Direct online aanvragen met DigiD of persoonlijk bij de gemeente, neem dan een geldig legitimatiebewijs mee
  • Online betaalt u vooraf met iDEAL. Het uittreksel wordt per post thuisgestuurd.

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Kosten

€ 12,90

Machtigen

  • Als de aanvrager zelf niet komt, kan een gemachtigde het uittreksel aanvragen
  • Neem een ingevuld machtigingsformulier (PDF, 217 kB)  en een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde mee

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente staat ingeschreven, vraag dan een uittreksel basisregistratie personen aan.