Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

  • Met een uittreksel uit de basisregistratie personen laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt
  • Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom goed aan waarvoor u het nodig heeft
  • U kunt ook een uittreksel aanvragen voor thuiswonende kinderen of uw partner. Dit kan als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en op hetzelfde adres woont
  • Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Online logt u in met DigiD en betaalt u met iDEAL. Het uittreksel wordt binnen 5 werkdagen per post thuisgestuurd

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. De gemachtigde brengt dan naar de afspraak mee:

  • het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (pdf, 477 kB)  en een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van de gemachtigde
  • legitimatiebewijs van de aanvrager (de persoon voor wie het uittreksel is). Dit mag ook een kopie zijn
  • een pinpas of contact geld

Kosten

€ 11,90

Bekijk ook

Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een schriftelijk bewijs nodig van een geboorte, huwelijk of partnerschap, echtscheiding of overlijden? Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.