Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

  • Met een uittreksel uit de basisregistratie personen laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt
  • Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft
  • U kunt ook een uittreksel aanvragen voor thuiswonende kinderen of uw partner (als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en op hetzelfde adres woont)
  • Aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Direct online aanvragen met DigiD
  • Online betaalt u vooraf met iDEAL. Het uittreksel wordt per post thuisgestuurd

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak en breng een geldig legitimatiebewijs mee.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. De gemachtigde brengt dan naar de afspraak mee:

  • het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (pdf, 217 kB)  en een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van de gemachtigde
  • legitimatiebewijs van de aanvrager (de persoon voor wie het uittreksel is); dit mag ook een kopie zijn
  • betaalmiddel: u kunt per pin of contant betalen

Kosten

€ 11,05

Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden nodig, vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan.