Verklaring omtrent gedrag

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag
 • Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs

Aanvragen via de gemeente

Dit kan op afspraak in het gemeentehuis. Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag dient u het aanvraagformulier VOG (pdf, 299 kB)   mee te nemen naar de afspraak.

Kosten

VOG aanvragen via gemeente: €41,35

In het gemeentehuis

 • Maak een afspraak en breng een geldig legitimatiebewijs en het ingevulde, ondertekende en afgestempelde aanvraagformulier (pdf, 299 kB)  mee
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag
 • Justis (onderdeel van Ministerie Justitie en Veiligheid) geeft de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af
 • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd

U kunt ook iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. De gemachtigde brengt dan mee naar de afspraak:

 • Het ingevulde, ondertekende en afgestempelde aanvraagformulier VOG (pdf, 299 kB) 
 • Geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (geen kopie)
 • Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (pdf, 477 kB)  en een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van de gemachtigde
 • Een pinpas of contant geld

VOG aanvragen via de werkgever

 • Dit kan alleen als uw toekomstige werkgever de aanvraag online voorbereidt
 • Deze aanvraag is goedkoper dan een aanvraag via de gemeente
 • Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis

Gratis VOG voor vrijwilligers

Er is een landelijke regeling voor vrijwilligers. Deze kunnen een VOG gratis aanvragen via de organisatie waarvoor ze werken.