Verklaring omtrent gedrag

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.
  • Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs.

Aanvragen via de gemeente (€ 41,35)

  • Maak een afspraak en breng een geldig legitimatiebewijs en het ingevulde, ondertekende en afgestempelde aanvraagformulier mee
  • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag
  • Justis (onderdeel van Ministerie Justitie en Veiligheid) geeft de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af
  • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd

U kunt ook iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. De gemachtigde brengt dan mee naar de afspraak:

  • Het ingevulde, ondertekende en afgestempelde aanvraagformulier VOG
  • Geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (geen kopie)
  • Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier (pdf, 477 kB)  en een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) van de gemachtigde
  • Een pinpas of contant geld

Online aanvragen via de Dienst Justis (€ 33,85)

Gratis VOG voor vrijwilligers

Er is een landelijke regeling voor vrijwilligers. Deze kunnen een VOG gratis aanvragen via de organisatie waarvoor ze werken