Nevenfuncties B en W

Het gemeentebestuur is verplicht de nevenfuncties van het college van burgemeester en wethouders bekend te maken.

juli 2019

Nevenfuncties burgemeester D. Blok

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant Oost (onbezoldigd)
 • Lid Burgemeesterskring Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Beheer en exploitatie Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Driehoeksoverleg (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk vooroverleg Crisisbeheersing (onbezoldigd)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD BrabantZuidoost (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling (onbezoldigd)
 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Comité van aanbeveling Inloophuis De Cirkel Helmond/Peel (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Stichting Koepelkerkconcerten Lierop (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studentenorkest (onbezoldigd)
 • Comité van aanbeveling Seniorenorkest Groot Someren (onbezoldigd)

Nevenfuncties wethouder G.W.H.L. Schoolmeesters

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Blink (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger bij Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (onbezoldigd)
 • Afgevaardigde bij Vergadering van aangeslotenen Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) (onbezoldigd)
 • Voorzitter overleg Regionale Energie Strategie Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Regionaal Ruimtelijk Overleg (onbezoldigd)
 • Lid Commissie van advies Financiën MRE (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE (onbezoldigd)
 • Lid Gesprekstafel Duurzaamheid (onbezoldigd)
 • Lid Regiegroep Klimaatbestendiger Someren (onbezoldigd)
 • Lid Adviesgroep Duurzaam wonen (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Wonen in de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Energie Strategie (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend Lid Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (onbezoldigd)

Nevenfuncties wethouder T.C.W. Maas

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Bijzonder domein jeugd (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociale zaken Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk platform Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Sociaal domein Peelgemeenten (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg 21 voor de jeugd (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep 21 voor de jeugd MRE (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Reflectielab Fontys Hogeschool (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Jeugd Asten-Someren (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke tafel Samen voor het jonge kind (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Taxbus (onbezoldigd)
 • Lid Werkgroep Drugs Brabant-Zuidoost (onbezoldigd)
 • Lid Slimmer leven 2020 (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Passend Onderwijs (PO) (onbezoldigd)
 • Lid Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) (onbezoldigd)
 • Lid Locale educatieve agenda (LEA) (onbezoldigd)

Nevenfuncties wethouder A.A.H. Swinkels

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer) (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Innovatiehuis de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke adviesgroep A67 (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel (onbezoldigd)
 • Lid Subregionaal overleg economie de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Regiegroep Onweerstaanbaar Someren - onbezoldigd
 • Lid Intergemeentelijk afstemmingsoverleg (IGA) de Peel (onbezoldigd)
 • Lid Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsagenda Regio Oost (onbezoldigd)
 • Lid Overleg werkprogramma agrofood en gezonde leefomgeving (onbezoldigd)
 • Deelnemer Regionale ontwikkeldag Mobiliteit en Ruimte Zuidoost-Brabant (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties

 • Directeur/eigenaar (bezoldigd):
  • Louis Swinkels Beheer BV (Holding)
  • Swing Advies BV (werkmaatschappij)
  • SMS Leisure Projects Netherlands BV (werkmaatschappij)
 • Lid Beleggingsstudieclub DOK, JOEK, CV de Meerpoel, Vriendenclub Somerens Lust (onbezoldigd)