Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement was op 23 mei 2019. De uitslag werd bekendgemaakt op zondag 26 mei om 23.00 uur.

Opkomst

  • Aantal uitgebrachte stemmen:
    • Aantal geldige stemmen op kandidaten: 5.480
    • Aantal blanco stemmen: 18
    • Aantal ongeldige stemmen: 9
  • Opkomstpercentage: 36,37%
  • Aantal kiesgerechtigden: 15.141

Uitslagen

Dit zijn de uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement van donderdag 23 mei 2019

Proces-verbalen

Proces-verbaal N10-1

Met dit proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over het verloop van een stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Procesverbaal N11

Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor haar gemeente.

Procesverbalen ter inzage

De burgemeester van Someren brengt het volgende ter openbare kennis:

Voor de Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019, zijn de processen verbaal N10-1 en het proces verbaal N11 direct na invulling en ondertekening ter inzage gelegd op het gemeentehuis.

De ter inzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. U kunt deze stukken ter inzage krijgen bij de receptie van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren.