Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De volgende verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement is op 23 mei 2019.

Stemmen

U mag stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als:

  • u de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt
  • u 18 jaar of ouder bent
  • u kiesgerechtigd bent

Meer informatie over de verkiezingen

  • Stembureaus: Een overzicht van de stemlokalen
  • Stempas: U hebt een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen
  • Volmacht: Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand volmacht verlenen
  • Kiezerspas: Als u uw stem wilt uitbrengen in een andere gemeente
  • In het buitenland of afkomstig uit een andere lidstaat: Als u tijdens de verkiezingen in het buitenland bent of uit een andere lidstaat van de Europese Unie komt, zijn er verschillende opties om toch uw stem uit te brengen
  • Publicatieborden: Er zijn verschillende mogelijkheden om campagne te voeren voor de verkiezingen
  • Uitslagen: Na de verkiezingen vindt u hier de definitieve uitslagen