Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 15 maart 2023 hebben de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen plaatsgevonden.

Provinciale Staten

De provincie is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. De Provincie Noord-Brabant bepaalt bijvoorbeeld waar bedrijventerreinen, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen en zorgt voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en fietspaden.

Elke provincie bestaat uit een gekozen algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het dagelijks bestuur van de provincie. Eens in de 4 jaar kiezen we de leden van de Provinciale Staten.

Waterschap

Het waterschap draagt onder andere zorg voor veilig, schoon en voldoende water, zodat u kunt wonen en werken in een gezonde en waterrijke gemeente. Ook zorgt het waterschap voor zuivering van afvalwater.

De gemeente Someren valt onder het Waterschap Aa en Maas en het Waterschap de Dommel en wordt bestuurd door een gekozen bestuur en een dagelijks bestuur. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.