Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 20 maart werden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gehouden. U bepaalde die dag wie de Provincie en het Waterschap gaat besturen en hoe de toekomst er uit gaat zien.

Uitslagen verkiezingen

Procesverbalen ter inzage in gemeentehuis

De burgemeester van Someren brengt het volgende ter openbare kennis:

Voor de Verkiezing Provinciale Staten en waterschap Aa en Maas en De Dommel 2019 op woensdag 20 maart 2019, zijn de processen verbaal N10-1 en het proces verbaal N11 direct na invulling en ondertekening ter inzage gelegd op het gemeentehuis.

De ter inzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. U kunt deze stukken ter inzage krijgen bij de receptie van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren.