Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 20 maart worden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gehouden. U bepaalt die dag wie de Provincie en het Waterschap gaan besturen en hoe de toekomst er uit gaat zien. Ook uw toekomst. Hopelijk laat u uw stem niet verloren gaan!

Provinciale Staten

De provincie is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. De Provincie Noord-Brabant bepaalt bijvoorbeeld waar bedrijventerreinen, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen en zorgt voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen en fietspaden.

Elke provincie bestaat uit een gekozen algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het dagelijks bestuur van de provincie. Eens in de 4 jaar kiezen we de leden van de Provinciale Staten.

Wilt u meer weten over Provinciale Staten? Kijk dan op www.brabant.nl.

Waterschap

Het waterschap draagt onder andere zorg voor veilig, schoon en voldoende water, zodat u kunt wonen en werken in een gezonde en waterrijke gemeente. Ook zorgt het waterschap voor zuivering van afvalwater.

De gemeente Someren valt onder het Waterschap Aa en Maas en het Waterschap de Dommel en wordt bestuurd door een gekozen bestuur en een dagelijks bestuur. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Wilt u meer weten over Waterschappen? Kijk dan op www.aaenmaas.nl, www.dedommel.nl of www.waterschappen.nl.

Meer informatie over de verkiezingen

  • Praktische informatie: Wie mag stemmen, waar mag u stemmen en wat moet u regelen als u op 20 maart 2019 niet zelf kunt stemmen?
  • Stembureaus: Een overzicht van de stemlokalen
  • Stempas: U hebt een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen
  • Volmacht: Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand volmacht verlenen
  • Kiezerspas: Als u uw stem wilt uitbrengen in een andere gemeente
  • In het buitenland tijdens de verkiezingen: Als u op de dag van de verkiezing in het buitenland bent, zijn er verschillende opties om toch uw stem uit te brengen
  • Publicatieborden: Er zijn verschillende mogelijkheden om campagne te voeren voor de verkiezingen