Kiezerspas

Als u als kiezer voor de Provinciale Statenverkiezingen of Waterschapsverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen bij uw woongemeente. Met een kiezerspas kan een kiezer binnen de gehele provincie stemmen.

Een kiezer kan dan alleen met deze kiezerspas stemmen, de reguliere stempas komt te vervallen en u krijgt bij verkies van de kiezerspas geen nieuwe pas.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 10 maart om 17.00 uur. binnen zijn. Heeft u al een stempas in huis, dan moet deze bij het verzoek mee gestuurd worden.

Ook kunt u deze digitaal aanvragen tot uiterlijk vrijdag 10 maart 17.00 uur.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk op de dag voor de stemming om 12:00 gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij de stempas en vraagt een kiezerspas aan. Hiervoor kunt u een afspraak inplannen.