Praktische informatie

Op woensdag 15 maart 2023 worden de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen gehouden. In onderstaande tabel vindt u per stemming de voorwaarden om te mogen stemmen, waar u kunt stemmen en wat u kunt regelen als u op 20 maart niet zelf kunt stemmen.

Praktische informatie verkiezingen
  Provinciale Statenverkiezingen Waterschapsverkiezingen
Mag ik stemmen? Er geldt een aantal voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen
  • U moet op 15 maart 2023 minimaal 18 jaar zijn
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben
  • U moet op de dag van de kandidaatstelling wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dus woont u bijvoorbeeld in Noord-Brabant, dan mag u alléén stemmen voor de provincie Noord-Brabant
  • U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht
 
Er geldt een aantal voorwaarden om te mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen:
  • U moet op 15 maart 2023 minimaal 18 jaar zijn
  • U moet of de Nederlandse nationaliteit hebben, of EU-burger zijn of niet-Nederlander met geldige verblijfvergunning (onafhankelijk van de duur van verblijf in Nederland) zijn
  • U moet op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dus woont u bijvoorbeeld in het Waterschap Aa en Maas, dan mag u alléén stemmen voor het Waterschap Aa en Maas
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 
Waar mag u stemmen? In elk stembureau in de gemeente Someren. Met een kiezerspas mag u ook in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Brabant stemmen. In elk stembureau in de gemeente Someren. Met een kiezerspas mag u ook in een andere gemeente binnen de grens van het waterschap Aa en Maas of waterschap de Dommel stemmen.
Onderhandse volmacht Ja Ja
Schriftelijke volmacht Ja Ja
Briefstem Nee (geldt alleen voor Tweede Kamerverkiezing en Europese Parlementsverkiezing) Nee (geldt alleen voor Tweede Kamerverkiezing en Europese Parlementsverkiezing)
Tellen stemmen De stemmen worden op de dag van de verkiezingen op het betreffende stembureau geteld op partijniveau. Dag na de verkiezingen, 16 maart 2023, wordt de telling voortgezet op kandidaatniveau. Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid. De stemmen worden op de dag van de verkiezingen op het betreffende stembureau geteld op partijniveau. Dag na de verkiezingen, 16 maart 2023, wordt de telling voortgezet op kandidaatniveau. Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid.