Praktische informatie

Op woensdag 20 maart 2019 worden de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen gehouden. In onderstaande tabel vindt u per stemming de voorwaarden om te mogen stemmen, waar u kunt stemmen en wat u kunt regelen als u op 20 maart niet zelf kunt stemmen.

Praktische informatie verkiezingen
Provinciale StatenverkiezingenWaterschapsverkiezingen
Mag ik stemmen?Er geldt een aantal voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen
  • U moet op 20 maart 2019 minimaal 18 jaar zijn
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben
  • U moet op de dag van de kandidaatstelling wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dus woont u bijvoorbeeld in Noord-Brabant, dan mag u alléén stemmen voor de provincie Noord-Brabant
  • U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht
Er geldt een aantal voorwaarden om te mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen:
  • U moet op 20 maart 2019 minimaal 18 jaar zijn
  • U moet of de Nederlandse nationaliteit hebben, of EU-burger zijn of niet-Nederlander met geldige verblijfvergunning (onafhankelijk van de duur van verblijf in Nederland) zijn
  • U moet op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dus woont u bijvoorbeeld in het Waterschap Aa en Maas, dan mag u alléén stemmen voor het Waterschap Aa en Maas
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
Waar mag u stemmen?In elk stembureau in de gemeente Someren. Met een kiezerspas mag u ook in een andere gemeente binnen de provincie Noord-Brabant stemmen.In elk stembureau in de gemeente Someren. Met een kiezerspas mag u ook in een andere gemeente binnen de grens van het waterschap Aa en Maas of waterschap de Dommel stemmen.
Onderhandse volmachtJaJa
Schriftelijke volmachtJaJa
BriefstemNee (geldt alleen voor Tweede Kamerverkiezing en Europese Parlementsverkiezing)Nee (geldt alleen voor Tweede Kamerverkiezing en Europese Parlementsverkiezing)
Tellen stemmenOpenbaar

De stemmen worden op het betreffende stembureau geteld.
Openbaar

De stemmen worden op het betreffende stembureau geteld.