Stempas

De stempassen worden eind februari/begin maart 2023 bij u thuis bezorgd. U heeft per verkiezing 1 stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. U ontvangt (indien u kiesgerechtigd bent voor beide verkiezingen) 2 stempassen; 1 stempas voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en een voor de Waterschapsverkiezingen.

U krijgt een stempas voor de stemming waarvoor u kiesgerechtigd bent. Let dus op of u kiesgerechtigd bent voor waterschap de Dommel of waterschap Aa en Maas. U kunt dit terug zien op de stempas voor de Waterschapsverkiezingen.

Indien u kiesgerechtigd bent voor waterschap de Dommel, kunt u enkel uw stem uitbrengen in de Bunt.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de stempas kwijt of is de stempas ernstig beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  • Dit kan persoonlijk in het gemeentehuis tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur. Hiervoor kunt een afspraak maken  Vergeet niet om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
  • Digitaal kan dat tot uiterlijk vrijdag 10 maart 17.00 uur: aanvragen van een vervangende stempas