Stempas

U heeft een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De stempassen worden eind februari/begin maart verstuurd.

Er zijn twee verschillende stempassen:

  • Een stempas voor de Provinciale Statenverkiezingen
  • Een stempas voor de waterschapsverkiezingen

U krijgt alleen een stempas voor de stemming waarvoor u kiesgerechtigd bent. Let dus op of u kiesgerechtigd bent voor waterschap de Dommel of waterschap Aa en Maas.

Onlangs verhuisd?

Voor de verkiezingen wordt gekeken naar het adres waar u op 4 februari 2019 ingeschreven staat. Op dat adres ontvangt u uw stempas(sen).

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de stempas kwijt of is de stempas ernstig beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. U kunt tot uiterlijk 19 maart 2019 om 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via (0493) 494 888. Vergeet niet om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Na dit tijdstip kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.