Uitslagen verkiezingen

Procesverbalen ter inzage

De burgemeester van Someren brengt het volgende ter openbare kennis:

Voor de Verkiezing Provinciale Staten en waterschap Aa en Maas en De Dommel 2019 op woensdag 20 maart 2019, zijn de processen verbaal N10-1 en het proces verbaal N11 direct na invulling en ondertekening ter inzage gelegd op het gemeentehuis.

De ter inzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. U kunt deze stukken ter inzage krijgen bij de receptie van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren.
U vindt de procesverbalen ook bij de verkiezingsuitslagen.