Machtigingen (schriftelijk en onderhands)

Als u tijdens de aankomende verkiezingen niet zelf kunt stemmen (bijvoorbeeld door andere verplichtingen of ziekte) kunt u iemand anders machtigen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. De persoon die uw stem uitbrengt moet zelf ook mogen stemmen voor de desbetreffende verkiezing. Naast zijn eigen stem, mag men dan maximaal 2 machtigingen meenemen. Deze moeten tegelijkertijd worden uitgebracht.

Er zijn twee verschillende machtigingen: een onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Door het invullen en ondertekenen van de achterkant van uw stempas geeft u de onderhandse volmacht. Dit kan tot en met de dag van de verkiezingen. Deze volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij of zij moet dus zelf ook mogen stemmen.

Let op: de gemachtigde heeft uw stempas en (een kopie/foto van) uw identiteitsbewijs nodig! Voor de verkiezingen geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.