Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als inwoner van Someren kiest u een nieuwe gemeenteraad.

Tegelijkertijd wordt er een referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.

Welke partijen doen mee?

1. CDA
2. Gemeenschapslijst
3. Leefbaar Someren
4. Lijst Someren-Heide
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6. Wij Zijn Someren / VVD

Op de kandidatenlijsten van de partijen (PDF, 96 kB)  kunt u zien op wie u kunt stemmen.

Stemmen met een stempas en identiteitsbewijs

 • Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar kiezen wie hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad
 • Om te kunnen stemmen moet u uw stempas én een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) meenemen
 • Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal in de gemeente Someren stemmen
 • Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn
 • Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? Dan moet u tijdig een nieuw identiteitsbewijs aanvragen

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn op woensdag 21 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. U mag zelf kiezen bij welk stembureau u stemt. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Locaties stembureaus

 • Gemeentehuis, Wilhelminaplein 1
 • Kantine De Postel, Postel 19
 • Sonnehove, Sonnehove 1
 • De Weijers, Ter Hofstadlaan 77
 • Eegelshoeve, Ter Hofstadlaan 201
 • De Bunt, Graathof 9
 • De Vurherd, Offermansstraat 10
 • De Einder, Einderplein 1
 • Basisschool De Vonder, Willem Alexanderlaan 3
 • Basisschool De Ranonkel, Dommel 20

Geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt? Dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis (openingstijden). 

Iemand machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen op 21 maart 2018, dan kunt u iemand machtigen.

Stemmen bij volmacht (verkiezingen en referendum)

 • De gemachtigde kan iedereen zijn die in Someren woont en ook een stempas heeft ontvangen
 • Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen
 • U en de gemachtigde ondertekenen de stempas
 • U moet de gemachtigde naast de stempas ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u meegeven
 • De gemachtigde neemt ook de eigen stempas en een eigen geldig identiteitsbewijs mee
 • Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf
 • De gemachtigde moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op twee verschillende momenten
 • De gemachtigde mag maximaal voor 2 andere personen een stem uitbrengen

Via een machtigingsformulier

 • U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen
 • Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 51 kB) 
 • U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Daarna kunt u iemand alleen nog machtigen via de achterkant van de stempas
 • Als u de stempas al heeft ontvangen dan doet u die bij het formulier
 • U kunt het formulier afgeven bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (openingstijden) of sturen naar Gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren
 • De gemachtigde ontvangt per post een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen
 • De persoon die namens u gaat stemmen moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op twee verschillende momenten

Stemmen met een kiezerspas (alleen referendum)

 • Wilt u voor het referendum in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen
 • U kunt een kiezerspas mondeling aanvragen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Hiermee kunt u stemmen in elk stemlokaal in Nederland.
 • Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
 • U kunt een kiezerspas ook schriftelijk aanvragen met het formulier verzoek om een kiezerspas (PDF, 11 kB) . Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen
 • U kunt het formulier afgeven bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (openingstijden) of sturen naar Gemeente Someren t.a.v verkiezingen, Postbus 290, 5710 AG Someren
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen
 • U ontvangt daarna een kiezerspas voor het referendum

Stemmen per briefstem vanuit het buitenland (alleen referendum)

Kennisgevingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Referendum