Verkiezingen

De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. Hieronder leest u hoe u kunt stemmen.

Zelf stem uitbrengen

 • Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar - of vaker als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden - kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer
 • Uiterlijk 1 maart 2017 krijgt u een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u in elk stemlokaal in de gemeente Someren (PDF, 30 kB)  stemmen

Identiteitsbewijs nodig om te stemmen

 • U moet zich bij het stembureau identificeren met een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn
 • Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? U kunt dan aan iemand een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen

Kiezerspas aanvragen voor stemmen in andere gemeente

 • Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen
 • U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen tot uiterlijk 10 maart 2017, via het formulier verzoek om kiezerspas (PDF, 67 kB) 
 • U kunt het formulier afgeven bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis of sturen naar Gemeente Someren t.a.v verkiezingen, Postbus 290, 5710 AG Someren
 • U kunt ook mondeling tot 14 maart 2017 tot 12.00 uur een kiezerspas aanvragen. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij Publiekszaken van het gemeentehuis in Someren

Stemmen per brief

 • Wilt u zelf stemmen en bent u tijdens de verkiezing in het buitenland? Dan kunt u uw stem per brief opsturen
 • U moet dit van te voren aanvragen via het formulier verzoek om per brief te stemmen (PDF, 66 kB) 
 • Lever dit verzoek uiterlijk op woensdag 15 februari 2017 in bij de gemeente Someren
 • U kunt het formulier afgeven bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis of sturen naar Gemeente Someren t.a.v verkiezingen, Postbus 290, 5710 AG Someren

Iemand machtigen

Bent u niet in de gelegenheid zelf te stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen op de volgende 2 manieren:

Via de stempas

 • Dit is alleen mogelijk voor iemand uit dezelfde gemeente
 • U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in (de stempas ontvangt u uiterlijk 1 maart 2017)
 • U en de gemachtigde ondertekenen de stempas
 • U moet van deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven
 • De kopie moet hij of zij, naast zijn eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau

Via een machtigingsformulier

 • Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen
 • Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 71 kB) 
 • U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen
 • Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 10 maart 2017
 • Als u de stempas al heeft ontvangen dan doet u die bij het formulier
 • U kunt het afgeven bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis of sturen naar Gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen

Geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017, tot 12.00 uur.

Meer informatie