Bekendmakingen

Op www.someren.nl/gvop vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Someren. Dit zijn onder andere verordeningen, verkeersbesluiten en omgevingsvergunningen en bestemmingplannen.

Hieronder vindt u de bekendmakingen van de gemeente Someren die wekelijks worden gepubliceerd op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad 't Contact.

2019

2018