Financiële stukken

Op deze pagina vindt u belangrijke financiële stukken van de gemeente.

Programmabegroting 2020

In de programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. Daarnaast worden per programma de voorgenomen speerpunten en doelstellingen geformuleerd.
Programmabegroting 2020

Zomernota 2019

In de Zomernota 201 worden de financiële mutaties op de primaire begroting weergegeven. Als richtlijn voor de Zomernota geldt dat over zowel positieve als negatieve afwijkingen verslag wordt gedaan.
Zomernota 2019 (pdf, 212 kB)  en bijlage mutaties zomernota 2019 (pdf, 367 kB) 

Jaarstukken 2019