Financiële stukken

Op deze pagina vindt u belangrijke financiële stukken van de gemeente.

Programmabegroting 2020

In de programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. Daarnaast worden per programma de voorgenomen speerpunten en doelstellingen geformuleerd.
Programmabegroting 2020

Investeringsprogramma 2019-2022

In het investeringsprogramma 2019-2022 zijn de investeringen opgenomen zoals deze door de raad zijn vastgesteld bij de begrotingsbehandeling.
Investeringsprogramma 2019-2022

Zomernota 2018

In de Zomernota 2018 worden de financiële mutaties op de primaire begroting weergegeven. Als richtlijn voor de Zomernota geldt dat over zowel positieve als negatieve afwijkingen verslag wordt gedaan.
Zomernota 2018 (pdf, 191 kB) 

Jaarstukken 2017

De jaarstukken 2017 zijn op 28 juni 2018 door de raad vastgesteld.