Financiële stukken

Op deze pagina vindt u belangrijke financiële stukken van de gemeente.

Programmabegroting 2017

In de programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar opgenomen. Daarnaast worden per programma de voorgenomen speerpunten en doelstellingen geformuleerd.
Programmabegroting 2017

Investeringsprogramma 2017-2020

In het investeringsprogramma 2017-2020 zijn de investeringen opgenomen zoals deze door de raad zijn vastgesteld bij de begrotingsbehandeling.
Investeringsprogramma 2017-2020

Zomernota 2016

In de Zomernota 2016 worden de financiële mutaties op de primaire begroting weergegeven. Als richtlijn voor de Zomernota geldt dat over zowel positieve als negatieve afwijkingen verslag wordt gedaan.
Zomernota 2016  (PDF, 142 kB) 

Jaarstukken 2016

De jaarstukken 2016 zijn nog niet vastgesteld.