Stempas

  • U heeft een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen
  • De stempassen worden rond 25 februari verstuurd

Verhuizing?

  • Voor de verkiezingen wordt gekeken naar het adres waar u op 1 februari 2021 ingeschreven staat
  • Op dat adres ontvangt u uw stempas(sen).

Verkeerde stempassen bezorgd

Deze week zijn de stempassen verstuurd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. In de voorbereiding van deze verzending is er vanuit de software waar de gemeente Someren gebruik van maakt per abuis een foute peildatum gebruikt.

Dit heeft als gevolg dat niet alle verhuizingen en overlijdens van 25-11-2020 tot 01-02-2021 zijn meegenomen. Met als vervelend gevolg dat er stempassen zijn verzonden naar het oude adres en naar overleden inwoners. De gemeente Someren betreurt dat deze fout is ontstaan. Er wordt onderzocht hoe dit is ontstaan, zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Bent u in de periode van 25-11-2020 tot 01-02-2021 in de gemeente Someren komen wonen of verhuisd, dan krijgt u een nieuwe stempas toegestuurd. De stempassen die verkeerd verstuurd zijn, zullen ongeldig verklaard worden.