Machtigingen (onderhands en schriftelijk)

Als u tijdens verkiezingen niet zelf kunt stemmen (bijvoorbeeld door andere verplichtingen of ziekte) kunt u iemand anders machtigen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. De persoon die uw stem uitbrengt moet zelf ook mogen stemmen voor de desbetreffende verkiezing. Naast zijn eigen stem, mag men dan maximaal 2 machtigingen meenemen. Deze moeten tegelijkertijd worden uitgebracht.

Er zijn twee verschillende machtigingen: een onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Door het invullen en ondertekenen van de achterkant van uw stempas geeft u de onderhandse volmacht. Dit kan tot en met de dag van de verkiezingen. Deze volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij of zij moet dus zelf ook mogen stemmen.

Let op: de gemachtigde heeft uw stempas en (een kopie/foto van) uw identiteitsbewijs nodig! Voor de verkiezingen geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

  • u op de dag dat u kan stemmen, niet in uw gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit;
  • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kunt geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kunt aanvragen.

U kunt deze persoonlijk in het gemeentehuis of digitaal aanvragen:

  • Persoonlijk in het gemeentehuis kan dat tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 12.00 uur. Hiervoor kunt een afspraak maken. Vergeet niet om uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen en neem het ingevulde formulier mee.
  • Digitaal kan dat tot uiterlijk vrijdag 17 november 17.00 uur. (link volgt later)

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee deze voor u kan stemmen. Een volmachtbewijs kan niet meer worden ingetrokken. De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met de eigen stem uitbrengen en hoeft geen kopie van uw ID mee te nemen.