Praktische informatie

Op woensdag 22 november 2023 worden de Tweede Kamerverkiezing gehouden. In onderstaande tabel vindt u in het kort de belangrijkste informatie.

Wie mag stemmen?
  • U moet op 22 november 2023 minimaal 18 jaar zijn;
  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht
Waar mag u stemmen?In elk stembureau in de gemeente Someren. Zie ‘stemlokalen’
Met een kiezerspas mag u overal in Nederland uw stem uitbrengen.
OndersteuningsverklaringenMogelijkhed tot afleggen van verklaringen van 25 september tot en met 9 oktober 2023
StempassenMoeten uiterlijk 8 november 2023 in bezit van de kiezers
Onderhandse volmachtIemand anders gaat met uw stempas stemmen, u zet een handtekening op de achterzijde van de stempas en geeft de andere een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
Schriftelijke volmachtHiervoor moet een formulier worden ingevuld door de kiezer en door de persoon die gemachtigd wordt. De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtsbewijs waarmee de gemachtigde namens u kan stemmen. Een kopie van een identiteitsbewijs van de volmachtgever is hier niet nodig.
Stemmen vanuit buitenlandIs mogelijk, kijk voor meer informatie op Den Haag - Kiezers buiten Nederland 
KandidatenlijstMoet uiterlijk 17 november 2023 bezorgd zijn op adressen waar een kiezer is geregistreerd
Tellen stemmenDe stemmen worden op de dag van de verkiezingen op het betreffende stembureau geteld op partijniveau. Dag na de verkiezingen, 23 november 2023, wordt de telling voortgezet op kandidaatniveau. Het tellen van de stemmen is een openbare gelegenheid en vindt plaats in het gemeentehuis van Someren.