Evenementen

 • Niet voor alle evenementen heeft u een vergunning nodig

Is uw evenement vergunningvrij?

Uw evenement is vergunningvrij indien het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
 • het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 24.00 uur
 • eventuele muziek en ander geluid wordt ten gehore gebracht tussen 09.00 en 23.30 uur
 • het evenement vindt niet plaats op een rijbaan van een hoofdweg en vormt geen belemmering voor het verkeer en hulpdiensten
 • eventuele te plaatsen kleine objecten (zoals partytent, barbecue, springkussen) dienen een oppervlakte te hebben van minder dan 25m² per object
 • er is een organisator

Vergunningvrij

 • Is uw evenement vergunningvrij maar gebruikt u het openbaar gebied (plein, weg) dan moet u dit melden
 • Melding indienen minimaal twee weken voor de activiteit

Informeren omwonenden

 • Informeer alle omwonenden minimaal 2 weken voor uw evenement over:
  • wanneer de activiteit is
  • welke hinder ze mogelijk ondervinden, bijvoorbeeld geluidsoverlast of afsluiting van wegen
  • en waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen

Aanvragen vergunning

 • Aanvraag indienen minimaal 8 weken voor het evenement
 • Bij een grootschalig evenement (bv. muziekfestival) 12 weken van te voren
 • Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren
 • Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan neemt de gemeente deze niet in behandeling

Drank schenken

 • Als u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning dan hebt u een ontheffing nodig
 • Via het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u deze ontheffing aanvragen

Tijdelijke aankondigingsborden

 • Als u voor uw evenement tijdelijke aankondigingsborden wilt plaatsen gelden hiervoor algemene regels

Brandveiligheid

 • Plaatst u tijdens het evenement een tent waarin meer dan 100 personen kunnen, dan hebt u volgens de Brandbeveiligingsverordening een gebruiksvergunning (PDF, 116 kB)  nodig
 • De Algemene Maatregelen van Bestuur brandveilig gebruik overige plaatsen is per 1 januari 2018 in werking getreden

Kosten

 • Afhankelijk van uw evenement

Meerjarenvergunning

 • U heeft een meerjarenvergunning ontvangen
 • Er zijn geen wijzigingen
 • U kunt de data doorgeven via het formulier meerjarenvergunning (PDF, 66 kB) 

Bekijk ook

 • In het evenementenbeleid (PDF, 2.471 kB)  vindt u een overzicht van alle geldende regels. Deze regels bepalen of een evenement wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning