Evenementen

 • Niet voor alle evenementen heeft u een vergunning nodig
 • In de voorwaarden (PDF, 37 kB)  ziet u of uw evenement vergunningsvrij is

Vergunningvrij

 • Is uw evenement vergunningvrij maar gebruikt u het openbaar gebied (plein, weg) dan moet u dit melden

Informeren omwonenden

 • Informeer alle omwonenden minimaal 2 weken voor uw evenement over:
  • wanneer de activiteit is
  • welke hinder ze mogelijk ondervinden, bijvoorbeeld geluidsoverlast of afsluiting van wegen
  • en waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen

Aanvragen vergunning

 • Aanvraag indienen minimaal 8 weken voor het evenement
 • Bij een grootschalig evenement (bv. muziekfestival) 12 weken van te voren
 • Als uw aanvraag niet compleet is, laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren
 • Vult u uw aanvraag niet op tijd aan, dan wordt deze niet in behandeling genomen

Drank schenken

 • Als u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende dranken wilt schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning dan hebt u een ontheffing nodig
 • Via het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u deze ontheffing aanvragen

Tijdelijke aankondigingsborden

 • Als u voor uw evenement tijdelijke aankondigingsborden wilt plaatsen gelden hiervoor algemene regels

Brandveiligheid

Kosten

 • Afhankelijk van uw evenement

Meerjarenvergunning

 • U heeft een meerjarenvergunning ontvangen
 • Er zijn geen wijzigingen
 • U kunt de data doorgeven via het formulier meerjarenvergunning (PDF, 66 kB) 

Bekijk ook

 • In het evenementenbeleid (PDF, 2.471 kB)  vindt u een overzicht van alle geldende regels. Deze regels bepalen of een evenement wel of niet in aanmerking komt voor een vergunning