Doe de woningcheck!

Brand overkomt mij niet. Denkt u. Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar gewonden en dodelijke slachtoffers.

Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken. Of, als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. Wat dat is, staat in de folder Brandveilig wonen. Daarin staat een checklist die helpt om te zien of u de juiste maatregelen hebt genomen. Doe deze check! 

Project woningcheck

Gemeente Someren kent het project woningcheck. Dit project is bedoeld voor bewoners van woningen waarbij de brandweer niet binnen de gemiddelde opkomsttijd van 8 minuten aanwezig kan zijn. Ook alle senioren (ongeacht de opkomsttijd van de brandweer) kunnen zich aanmelden voor een woningcheck. Vrijwilligers geven aan de bewoners met behulp van een checklist een gratis advies over de brandveiligheid. Als blijk van waardering krijgt de bewoner een rookmelder cadeau. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gemeente@someren.nl.

  • De woningchecks worden uitgevoerd door vrijwilligers, die speciaal hiervoor een training hebben gevolgd bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  • Deze vrijwilligers zullen nooit ongevraagd bij een woning een controle uitvoeren
  • De gegevens opgenomen in de checklist blijven bij de gemeente voor evaluatie van het project en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden
  • De vrijwilligers kunnen zich bij het huisbezoek legitimeren