Publicatieborden

Deelnemende partijen kunnen in aanloop naar de Europees Parlementsverkiezingen weer gebruik maken van de publicatieborden om posters te plakken.

De publicatieborden worden in week 18 geplaatst. De publicatieborden zullen in week 24 weer opgeruimd worden.

De publicatieborden zijn te vinden op of bij:

Lierop: tegenover kerk.
Someren: gemeentehuis links in plantsoen nabij Uncle Buck, Ter Hofstadlaan/Avennelaan, Amer tegenover Hoge Ekker, Kerkstraat zijkant De Ruchte, werf Loovebaan.
Someren-Heide: Brink
Someren-Eind: Kampstraat/Nieuwendijk, Brugstraat/Boerenkamplaan

Wilt u posters plakken op de aanplakborden? Let dan op de maximale grootte van de poster:

59,4 x 42 cm.

Dit formaat is gekozen gelet op het aantal deelnemende groeperingen en de beperkte ruimte op de publicatieborden. Publicatieborden zijn uitsluitend bedoeld voor deelnemende partijen/groeperingen.

Ga op een respectvolle manier met elkaar om tijdens de campagne!

Er mag ook geflyerd worden, let hierbij op het volgende:

  • het flyeren mag in geen geval als orde verstorend of op enige andere wijze als opdringerig dan wel hinderlijk worden ervaren;
  • de gebruikte locatie dient na afloop van het flyeren schoon en in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten;
  • eventuele aanwijzingen van met opsporing en/of toezicht belaste personen dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden;

Klik hier voor de vastgestelde verordening t.a.v. de regels.